Convocatòria, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter funcionari interí, un lloc de treball d'enginyer