La gestió comarcal del sanejament al Baix Penedès

El Consell Comarcal del Baix Penedès té competències delegades en matèria de sanejament d'aigües residuals dels següents municipis:

1) La Bisbal del Penedès, Albinyana, Santa Oliva, Banyeres del Penedès i El Vendrell: aboquen a l'EDAR la Riera de la Bisbal.

  • Aquest sistema de sanejament l'explota directament l'ACA, a través d'una empresa adjudicatària, amb l'excepció de les EB de la costa del Vendrell i els seus emissaris submarins que son gestionats pel Consell Comarcal.

2) Arboç, Bellvei, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i Cunit-Cubelles: EDAR pròpies. Gestionem EDAR i EB.

 

En aquests municipis que han delegat competències som l'administració actuant:

  • Explotació, vigilància de la xarxa de col·lectors en alta, i activitats connexes a aquest fi, de les estacions de bombament i depuració d'aigües residuals (EDARS) i emissaris submarins. Amb l'excepció del sistema de sanejament La Riera de la Bisbal, del qual només gestionem les EB de la costa i els emissaris submarins.
  • Atorgament de permissos d'abocament
  • Control d'abocaments
Les EDAR gestionades pel Consell Comarcal son del tipus Tractament biològic amb biomasa en suspensió (Fangs actius), menys a Sant Jaume dels Domenys, on a més a més d'una EDAR del tipus indicat existeixen dos Tractaments tous (llacunatges) als nuclis de la Torregassa i el Papiolet.
Municipis que no han delegat competències:
  • Bonastre, Masllorenç, El Montmell i Calafell
Quadre resum de les instal·lacions gestionades pel Consell Comarcal

Sistema de sanejament km col·lectors Nombre EDAR Km emissari submarí Nombre emissaris submarins Nombre EB
L'Arboç 3,7 1 0 0 2
Bellvei 2 1 0 0 1
Cunit-Cubelles 18,8 1 3,5 2 9
Llorenç del Penedès 0,8 1 0 0 0
Sant Jaume dels Domenys 2,3 3 (1) 0 0 0
Riera de la Bisbal 15,1 0 3,6 3 10

 (1) Una EDAR convencional (Sant Jaume dels Domenys -Cornudella-) i dues basses (Torregassa i Papiolet)

Distribució geogràfica de les instal·lacions mes1

Cronologia de les delegacions de competències al Consell Comarcal mes1