3.1. SIAD. Definició i Objectius

 

Definició


És un servei d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

A més, s’ha de coordinar amb els serveis d’atenció especialitzada i dinamitzar i impulsar la coordinació i col·laboració amb tots els agents comunitaris, especialment, amb els grups i les organitzacions de dones.

Destinat a totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.

El SIAD posa especial atenció en els casos de violència masclista.

Què oferieix?


1. Informació general sobre temes diversos (treball, educació, salut...)


          - Atenció i assessorament psicològic

          - Assessorament jurídic

2. Atenció i prevenció especialitzada en casos de violència vers les dones.

Atenció i assessorament psicològic
Moltes dones, com a conseqüència de les funcions assignades tradicionalment al gènere, el ritme de vida que porten o les situacions de la seva vida quotidiana, necessiten suport i orientació psicològica, per això des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) oferim assessorament i orientació psicològica gratuïts a les dones que requereixen una consulta personal i confidencial per a tractar qualsevol dubte sobre sexualitat, relacions de parella, atenció als fills, elaboració del dol...
Aquest servei s'ofereix al llarg de tot l'any. Les persones poden posar-se en contacte amb el servei de forma presencial, a través del telèfon o bé per correu electrònic.
Un cop la dona es posa en contacte amb el servei se li dóna cita per fer una primera  entrevista. Tot i això també es poden donar pautes per telèfon o algun tipus d'informació que no suposi intervenció, per correu electrònic.

El servei complementa serveis especialitzats de la comarca. A més d'aquest assessorament, es poden fer derivacions a altres serveis i recursos, tant del mateix Consell Comarcal, com de fora.

Objectius d'aquest servei:
- Posar a disposició de les dones un recurs específic que ofereixi informació, orientació i acompanyament especialitzat.
- Fer una derivació, si escau, als serveis i/o professionals especialistes, depenent de la problemàtica que presentin.
- Treballar aspectes i problemàtiques que afecten les dones i que, moltes vegades, les fan sentir poc útils.

Persones destinatàries:
Dones amb problemàtica psicològica diversa.
Dones amb necessitat d'orientació i acompanyament en diferents processos de la seva època vital.
Professionals i/o entitats que hagin de fer l'abordatge d'una situació que per a elles és desconeguda o no saben afrontar.

Les persones poden posar-se en contacte demanant
cita prèvia al telèfon 977 157 177

Assessorament Jurídic
Moltes dones, com a conseqüència de les funcions assignades tradicionalment al gènere, per situacions de la seva vida quotidiana, etc.,necessiten suport i orientació jurídica. Per això des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) oferim assessorament i orientació jurídica gratuïts, adreçats a les dones que requereixen una consulta personal i confidencial amb una advocada per a tractar qualsevol dubte sobre dret familiar, conflictes de propietats, drets laborals, assetjament...

Objectius d'aquest servei:
- Potenciar l'equitat entre homes i dones, oferint a les dones una tutela efectiva dels seus drets i llibertats fonamentals.
- Oferir un assessorament legal a les dones en diferents àmbits: laboral, estrangeria, violència masclista...
- Proporcionar informació i assessorament legal en termes de separació legal, divorci, custòdies, règim de visites...
- Fer una derivació, si escau, als serveis i/o professionals especialistes depenent de la problemàtica que presentin.

Persones destinatàries:
Dones amb problemàtica jurídica diversa.
Dones amb necessitat d'orientació i assessorament per diferents qüestions que afecten la seva vida.

El servei s'ofereix els divendres de 10 a 13 hores.

Les persones poden posar-se en contacte demanant
cita prèvia al telèfon 977 157 177

 

Més informació:

Resum de la Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Institut Català de les Dones (ICD)

Servei d'Atenció Permanent contra la violència masclista

 

Arxius relacionats:

Protocol d'intervenció coordinada contra la violència masclista comarcal